Tájékoztató - Garancia


A jótállási jegyről

 • Ön a jótállási igényét a vásárolt termékhez mellékelt jótállási jeggyel és az eredeti számla egyik példányával érvényesítheti, ezért kérjük, hogy ezen iratokat gondosan őrizze meg.
 • Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni.
 • A jótállási jegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

A jótállási felelősséget kizáró feltételekről

 • Helytelen szállítás, tárolás, erőszakos külső behatás, külső kábel szakadás, elemi csapás (pl.: villámcsapás, túlfeszültség) okozta rongálódás.
 • Szakszerűtlen kezelés, poros, nedves környezetben való használat.
 • A Computer System Bt. szervizén kívül végzett beavatkozás, javítás, bővítés, átalakítás.
 • Hibásan telepített szoftver vagy vírus okozta meghibásodás.
 • Természetes elhasználódás.
 • Az adattárolókon elhelyezett adatokért felelősséget nem vállalunk.

A jótállási és javítási határidőről

 • A jótállási időtartam a vásárlás napjával kezdődik.
 • A termék javítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a szervizben töltött idővel. Kivétel, ha a szerviz hardver hibát nem talált, azaz a meghibásodást a szakszerűtlen kezelés, vírus, nem jogtiszta szoftver stb. okozta.
 • A termék vagy jelentős részének cseréje esetén a jótállás időtartama a kicserélt termék (jelentős része) tekintetében újra kezdődik.
 • A vásárló az észlelt hibát cégünk felé a legrövidebb időn belül köteles jelezni, amennyiben ezt elmulasztja, az ebből adódó károk a vevőt terhelik.

A javításról

 • A javításhoz csak új alkatrész használható fel.
 • A javítás következtében a termék értéke, használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt termékekhez képest nem csökkenhet.
 • Ha a javítás során kiderül, hogy a bejelentett hiba nem hardver eredetű (helytelen kezelés, vírus okozta), úgy cégünk fenntartja a jogot magának, hogy a mindenkori rezsióradíjat számítsa fel.
 • Javításhoz általában a komplett alapgépet kell a szervizbe behozni (Eredeti csomagolásban, tartozékokkal. Cégünkkel történő előzetes egyeztetés alapján ettől el lehet térni.)

A javítás helyéről

 • A jótállási (és szavatossági) igény szervizünkben 2200 Monor, Piac tér 38 szám alatt érvényesíthető nyitvatartási időben. Tel.: (0629) 611-900 / (0629) 611-901

Jótálláson és szavatosságon alapuló vásárlói jogokról

 • Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül, szakszerű üzembehelyezés és kezelés mellett meghibásodott, Ön kérheti annak azonos típusú új termékre való cseréjét.
 • A vásárló a termék díjmentes javítását kérheti.
 • Ha a cserére nincs lehetőség, úgy a vásárlási szerződéstől elállhat és a vételárat kérheti vissza.